thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS DƯƠNG THỊ HOÀN
Ngày đăng: 27-04-2020

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Dương Thị Hoàn

Về đề tài: "Nâng cao chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam". 

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 167/QĐ-HVTC ngày 05/03/2020

Thời gian: 15h ngày 11/5/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!