thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS CAO PHƯƠNG THẢO
Ngày đăng: 14-05-2020

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Cao Phương Thảo

Về đề tài: "Tác động của cộng đồng kinh tế ASEAN đến thu hút vốn đầu tư trực tiêp nước ngoài tại Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 300/QĐ-HVTC ngày 17/04/2020

Thời gian: 9h ngày 28/5/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!