thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN TRẦN HIỆU
Ngày đăng: 14-05-2020

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Trần Hiệu

Về đề tài: "Giải pháp thực hiện thanh toán bằng phương thức điện tử qua cơ chế một cửa quốc gia",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 298/QĐ-HVTC ngày 176/04/2020

Thời gian: 15h ngày 29/5/2020.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!