thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 6
Số lượt truy cập: 2763518 
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS HOÀNG THỊ MAI LAN
Ngày đăng: 28-12-2020

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Thị Mai Lan

Về đề tài: "Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi Việt Nam".

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS, TS Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ số 1412/QĐ-HVTC ngày 04/12/2020

Thời gian: 9h ngày 07/01/2021