thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 3
Số lượt truy cập: 2763543 
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS BÙI HỮU PHÚ
Ngày đăng: 19-01-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Bùi Hữu Phú

Về đề tài: "Giải pháp tài chính phát triển bền vững các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1536/QĐ-HVTC ngày 24/12/2020

Thời gian: 14h30 ngày 30/01/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!