thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 5
Số lượt truy cập: 2807345 
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÂM THỊ THANH HUYỀN
Ngày đăng: 14-05-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lâm Thị Thanh Huyền

Về đề tài: "Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 316/QĐ-HVTC ngày 09/04/2021

Thời gian: 15h ngày 26/05/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.