thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS HOÀNG PHƯƠNG ANH
Ngày đăng: 01-09-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Hoàng Phương Anh

Về đề tài: "Chính sách tài chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 744/QĐ-HVTC ngày 10/08/2021

Thời gian: 15h ngày 15/09/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội (trực tuyến qua zoom ID:910-019-8888)

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự