thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS VŨ THỊ LAN NHUNG
Ngày đăng: 11-10-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Lan Nhung

Về đề tài: "Giải pháp tài chính phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 866/QĐ-HVTC ngày 17/09/2021

Thời gian: 9h ngày 21/10/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự