thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS VŨ NGỌC ANH
Ngày đăng: 15-10-2021

  Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Ngọc Anh

Về đề tài: "Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 858/QĐ-HVTC ngày 16/09/2021

Thời gian: 14h30 ngày 27/10/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự