thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN HỮU TÂN
Ngày đăng: 01-11-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Hữu Tân

Về đề tài: "Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Vũ Văn Ninh

Thành phần theo QĐ 946/QĐ-HVTC ngày 06/10/2021

Thời gian: 15h00 ngày 10/11/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!