thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐỒNG THỊ PHƯƠNG NGA
Ngày đăng: 18-11-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đồng Thị Phương Nga

Về đề tài: "Quản lý tài chính hoạt động khoa học và công nghệ đối với các Học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng"

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 951/QĐ-HVTC ngày 07/10/2021

Thời gian: 15h00 ngày 23/11/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.