thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM LÊ NGỌC TUYẾT
Ngày đăng: 18-11-2021

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Phạm Lê Ngọc Tuyết

Về đề tài: "Sau sót và thay đổi ước tính kế toán tại các công ty xây lắp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 961/QĐ-HVTC ngày 08/10/2021

Thời gian: 9h ngày 25/11/2021.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự