thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THU THƯƠNG
Ngày đăng: 07-01-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thu Thương

Về đề tài: "Hoàn thiện chính sách cổ tức tại các công ty xây dựng niêm yết ở Việt Nam",

 Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

Thành phần theo QĐ 1428/QĐ-HVTC ngày 20/12/2021

Thời gian: 15h00 ngày 21/01/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự