thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN THỊ NGỌC ANH
Ngày đăng: 12-01-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Thị Ngọc Anh

Về đề tài: "Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qủa kinh doanh hoạt động xây dựng trong các doanh nghiệp xây dựng dân dụng tại Hà Nội",

Chuyên ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Vũ Việt

Thành phần theo QĐ 1422/QĐ-HVTC ngày 17/12/2021

Thời gian: 9h ngày 22/01/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự