thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TRẦN PHƯƠNG THẢO
Ngày đăng: 12-04-2022

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Trần Phương Thảo

Về đề tài: "Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam",

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 96/QĐ-HVTC ngày 24/02/2022

Thời gian: 9h00 ngày 26/04/2022.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự