thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO TỪNG NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ngày đăng: 10-08-2023

Stt Họ và tên Ngày sinh Chức danh và trình độ giảng viên (trường hợp vừa là GS hoặc PGS và TSKH hoặc TS chỉ đánh dấu vào 1 cột chức danh GS hoặc PGS) Chuyên môn được đào tạo
GS PGS TSKH TS
1 Tên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng      Mã số: 8.34.02.01
1 Lưu Hữu Đức 24/09/1986       x Tài chính ngân hàng
2 Nguyễn Xuân Thạch 04/01/1963   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
3 Ngô Thanh Hoàng 01/08/1974   x     Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
4 Nguyễn Thị Thúy Nga 04/04/1978       x Tài chính ngân hàng
5 Phạm Văn Nghĩa 22/06/1974       x Tài chính ngân hàng
6 Nguyễn Lê Cường 07/09/1978   x     Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
7 Nguyễn Trọng Thản 02/12/1966   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
8 Nguyễn Thế Anh 09/02/1989       x Tài chính ngân hàng
9 Chu Văn Tuấn 02/03/1961       x Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
10 Đinh Văn Hải 01/04/1959   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
11 Nguyễn Văn Dần 20/03/1962   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
12 Nguyễn Tiến Đức 22/10/1991       x Tài chính ngân hàng
13 Nguyễn Đình Hoàn 16/10/1989       x Tài chính ngân hàng
14 Nguyễn Thị Việt Nga 16/05/1980   x     Tài chính ngân hàng
15 Hồ Thị Hoài Thu 15/04/1979       x Tài chính ngân hàng
16 Nguyễn Thị Tuyết 20/09/1988       x Tài chính ngân hàng
17 Hoàng Mạnh Cừ 10/12/1968   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
18 Nguyễn Thị Thu Hà 12/10/1974       x Tài chính ngân hàng
19 Trịnh Hữu Hạnh 11/11/1973       x Tài chính ngân hàng
20 Nguyễn Ánh Nguyệt 23/08/1983       x Tài chính ngân hàng
21 Đoàn Minh Phụng 19/10/1964   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
22 Hoàng Thị Bích Hà 20/02/1980       x Tài chính ngân hàng
23 Hoàng Văn Quỳnh 17/12/1956   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
24 Cao Minh Tiến 10/07/1986       x Tài chính ngân hàng
25 Nghiêm Văn Bảy 11/09/1963       x Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
26 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 03/08/1988       x Tài chính
27 Nguyễn Thu Hà 13/09/1990       x Tài chính ngân hàng
28 Lã Thị Lâm 15/03/1970       x Tài chính ngân hàng
29 Trần Thị Lan 26/11/1980       x Tài chính ngân hàng
30 Nguyễn Thuỳ Linh 01/11/1989       x Tài chính ngân hàng
31 Hà Minh Sơn 05/09/1973   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
32 Trần Thị Việt Thạch 29/05/1977       x Tài chính ngân hàng
33 Ngô Đức Tiến 05/05/1986       x Tài chính ngân hàng
34 Nguyễn Thu Giang 03/12/1978       x Tài chính ngân hàng
35 Tạ Đình Hòa 11/08/1990       x Tài chính ngân hàng
36 Nguyễn Thị Thu Hương 02/08/1968       x Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
37 Nguyễn Xuân Điền 24/01/1974       x Tài chính ngân hàng
38 Võ Thị Vân Khánh 08/09/1979       x Tài chính ngân hàng
39 Phạm Thu Huyền 17/11/1984       x Tài chính ngân hàng
40 Võ Thị Phương Lan 20/03/1976       x Tài chính ngân hàng
41 Vũ Sỹ Cường 27/10/1974   x     Kinh tế Tài chính
42 Hoàng Trung Đức 15/08/1990       x Tài chính ngân hàng
43 Nguyễn Anh Quang 06/12/1988       x Tài chính
44 Phùng Thu Hà 23/06/1991       x Tài chính ngân hàng
45 Bùi Tiến Hanh 31/10/1966       x Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
46 Hoàng Thị Thuý Nguyệt 17/04/1963   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
47 Phạm Thị Hoàng Phương 20/12/1977       x Tài chính ngân hàng
48 Phạm Ngọc Dũng 03/06/1961   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
49 Vũ Quốc Dũng 19/04/1977       x Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
50 Nguyễn Thanh Giang 10/09/1979       x Tài chính ngân hàng
51 Lê Thu Huyền 24/09/1965       x Tài chính lưu thông tiền tệ
52 Nguyễn Thuỳ Linh 02/09/1977       x Tài chính ngân hàng
53 Phùng Thanh Loan 11/11/1988       x Tài chính ngân hàng
54 Đỗ Đình Thu 13/08/1965       x Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
55 Lê Thị Thuý 23/12/1986       x Tài chính ngân hàng
56 Nguyễn Hồ Phi Hà 18/03/1977   x     Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
57 Trần Thị Thanh Hà 29/12/1980       x Tài chính ngân hàng
58 Lâm Thị Thanh Huyền 03/07/1989       x Tài chính ngân hàng
59 Vương Minh Phương 05/12/1980       x Tài chính ngân hàng
60 Bạch Thị Thu Hường 21/05/1990       x Tài chính ngân hàng
61 Đào Hồng Nhung 05/07/1987       x Tài chính và Kinh tế học
62 Trần Đức Trung 14/08/1981       x Tài chính ngân hàng
63 Hồ Quỳnh Anh 19/02/1988       x Tài chính ngân hàng
64 Phạm Thị Vân Anh 27/07/1977       x Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
65 Nguyễn Trường Giang 27/04/1989       x Kinh tế tài chính và marketing
66 Bạch Thị Thanh Hà 18/02/1984       x Tài chính ngân hàng
67 Nguyễn Thị Hà 02/01/1977   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
68 Nguyễn Thu Hà 04/04/1989       x Tài chính ngân hàng
69 Nguyễn Thị Bảo Hiền 13/10/1986       x Tài chính ngân hàng
70 Ngô Thị Kim Hoà 09/10/1987       x Tài chính ngân hàng
71 Phạm Thị Thanh Hoà 22/07/1980   x     Tài chính ngân hàng
72 Bùi Thị Hà Linh 23/10/1985       x Tài chính ngân hàng
73 Đặng Phương Mai 27/11/1980       x Tài chính ngân hàng
74 Vũ Văn Ninh 19/07/1976   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
75 Đoàn Hương Quỳnh 08/07/1975   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
76 Bùi Văn Vần 14/02/1960   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
77 Vũ Việt Ninh 24/12/1984       x Tài chính ngân hàng
78 Cao Phương Thảo 11/11/1988       x Tài chính ngân hàng
79 Đào Duy Thuần 18/09/1988       x Tài chính ngân hàng
80 Lê Thị Mai Anh 02/10/1988       x Tài chính ngân hàng
81 Hà Thị Liên 27/04/1987       x Tài chính ngân hàng
82 Vũ Duy Vĩnh 28/09/1969   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
83 Lê Thanh Hà 24/04/1975       x Tài chính ngân hàng
84 Đinh Trọng Thịnh 20/06/1957   x     Tài chính tín dụng
85 Thái Bùi Hải An 18/02/1980       x Tài chính ngân hàng
86 Nguyễn Thị Minh Hoà 10/02/1979       x Tài chính ngân hàng
87 Phạm Thị Bích Ngọc 08/01/1980       x Tài chính ngân hàng
88 Nguyễn Thị Kim Oanh 12/06/1977       x Tài chính ngân hàng
89 Nguyễn Hoàng Tuấn 02/02/1979       x Tài chính ngân hàng
90 Phạm Nữ Mai Anh 27/11/1987       x Tài chính ngân hàng
91 Nguyễn Đình Chiến 06/01/1974       x Tài chính ngân hàng
92 Lý Phương Duyên 25/10/1974   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
93 Nguyễn Thị Minh Hằng 24/05/1970       x Tài chính ngân hàng
94 Tôn Thu Hiền 16/08/1970       x Tài chính ngân hàng
95 Vương Thị Thu Hiền 28/09/1972   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
96 Nguyễn Thị Thanh Hoài 16/11/1967   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
97 Lê Xuân Trường 14/07/1968   x     Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng
98 Hà Thị Đoan Trang 18/10/1980       x Tài chính ngân hàng
99 Vũ Thị Lan Nhung 29/10/1979       x Tài chính ngân hàng
100 Nguyễn Hữu Tân 10/02/1992       x Tài chính ngân hàng
101 Hoàng Phương Anh 15/10/1994       x Tài chính ngân hàng
102 Phạm Minh Đức 07/01/1991       x Tài chính ngân hàng
103 Phạm Minh Đức 07/01/1991       x Tài chính ngân hàng
104 Nguyễn Thu Thương 04/12/1992       x Tài chính ngân hàng
105 Phạm Thị Thu Hà 01/09/1979       x Tài chính ngân hàng
Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành    0 26 0 79  
2 Tên ngành đào tạo: Kế toán      Mã số: 8.34.03.01
1 Nguyễn Trọng Cơ 23/06/1963   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
2 Trương Thị Thuỷ 14/10/1968   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
3 Nguyễn Đào Tùng 29/05/1975   x     Kế toán
4 Nguyễn Vũ Việt 20/08/1962   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
5 Chúc Anh Tú 16/11/1976 x       Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
6 Nguyễn Phi Hùng 18/05/1980       x Kế toán
7 Nguyễn Mạnh Thiều 12/08/1970   x     Kế toán
8 Nguyễn Bá Minh 24/04/1962   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
9 Phạm Thị Kim Vân 15/03/1962   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
10 Mai Ngọc Anh 11/06/1977   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
11 Nguyễn Tuấn Anh 13/03/1980       x Kế toán
12 Thái Bá Công 09/11/1962       x Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
13 Trần Thị Ngọc Hân 24/09/1977       x Kế toán
14 Nguyễn Thu Hiền 10/12/1982       x Kế toán
15 Trần Văn Hợi 08/01/1960   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
16 Ngô Văn Lượng 09/10/1991       x Kế toán
17 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 10/08/1975       x Kế toán
18 Nguyễn Minh Thành 02/11/1985       x Kế toán
19 Nguyễn Đình Đỗ 24/06/1955 x       Kế toán
20 Bùi Thị Hằng 04/11/1977       x Kế toán
21 Nguyễn Thu Hoài 31/01/1976       x Kế toán
22 Ngô Thị Thu Hồng 12/06/1976   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
23 Bùi Thị Thu Hương 01/10/1974       x Kế toán
24 Đỗ Thị Lan Hương 18/11/1979       x Kế toán
25 Lê Thị Hương 21/12/1986       x Kế toán
26 Lê Thị Diệu Linh 06/07/1977       x Kế toán
27 Nguyễn Thị Nga 19/04/1984       x Kế toán
28 Đỗ Minh Thoa 19/09/1977       x Kế toán
29 Nguyễn Thị Hồng Vân 07/12/1979       x Kế toán
30 Lý Lan Yên 17/02/1970       x Kế toán
31 Phí Thị Kiều Anh 15/04/1982       x Kế toán
32 Đinh Thị Thu Hà 27/01/1988       x Kế toán
33 Phạm Tiến Hưng 14/09/1975   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
34 Đặng Thị Hương 28/09/1983       x Kế toán
35 Vũ Thị Phương Liên 03/12/1982       x Kế toán
36 Vũ Thuỳ Linh 19/10/1980       x Kế toán
37 Nguyễn Thị Thanh Phương 31/08/1988       x Kế toán
38 Đỗ Thị Thoa 05/12/1980       x Kế toán
39 Ngô Như Vinh 26/10/1988       x Kế toán
40 Thịnh Văn Vinh 20/06/1963   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
41 Nguỵ Thu Hiền 26/09/1980       x Kế toán
42 Nguyễn Thanh Thuỷ 27/05/1985       x Kế toán
43 Đào Thị Minh Thanh 08/05/1968   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
44 Ngô Thị Thuỳ Quyên 16/11/1989       x Kế toán
45 Hy Thị Hải Yến 01/09/1988       x Kế toán
46 Hồ Thị Thu Hương 04/07/1979       x Kế toán
47 Hoàng Thị Thu Hường 24/02/1985       x Kế toán
48 Phạm Thị Quyên 13/12/1968       x Kế toán
49 Nghiêm Thị Thà 17/01/1966   x     Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế
50 Lê Thanh Dung 16/10/1991       x Kế toán
51 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 21/06/1978       x Kế toán
52 Nguyễn Thị Thanh 05/05/1977       x Kế toán
Tổng số giảng viên cơ hữu  của ngành 2 14 0 36  
3 Tên ngành đào tạo: Quản lý kinh tế          Mã số: 8.31.01.10
1 Nguyễn Hồng Chỉnh 13/05/1982       x Quản lý kinh tế
2 Lương Quang Hiển 14/10/1978       x Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
3 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 18/06/1974       x Lý thuyết xác suất & thống kê toán học
4 Cù Thu Thuỷ 18/12/1972       x Công nghệ thông tin
5 Nguyễn Văn Quý 01/08/1959   x     Toán học
6 Đào Trọng Quyết 10/07/1980       x Toán học
7 Hà Văn Sang 25/12/1982       x Hệ thống thông tin
8 Trần Phương Anh 15/07/1978       x Kinh tế quản lý và KHH KTQD
9 Trần Thị Phương Dịu 09/07/1984       x Kinh tế phát triển
10 Lương Thu Thuỷ 06/07/1976       x Kinh tế quản lý và KHH KTQD
11 Võ Thy Trang 22/08/1978       x Kinh tế nông nghiệp
12 Phạm Quỳnh Mai 30/07/1977       x Kinh tế đối ngoại
13 Lê Thị Hồng Thuý 07/12/1987       x Kinh tế học
14 Phạm Thị Hồng Nhung 02/07/1974       x Luật kinh tế
15 Đỗ Thị Kiều Phương 30/05/1980       x Luật kinh tế
16 Tô Mai Thanh 26/08/1979       x Luật kinh tế
17 Đoàn Thị Hải Yến 17/01/1981       x Luật kinh tế
18 Đặng Thị Thu Giang 23/07/1985       x Kinh tế phát triển
19 Trương Văn Quý 26/03/1961       x Kinh tế chính trị
20 Nguyễn Thị Tú 22/10/1967       x Kinh tế chính trị
21 Vũ Thị Vinh 01/09/1967   x     Kinh tế chính trị
22 Đặng Thị Huế 03/02/1978       x Lịch sử
23 Nguyễn Thanh Quý 15/10/1985       x Lịch sử
24 Vũ Bá Thể 12/02/1957   x     Lịch sử kinh tế
25 Phan Thị Thoa 14/05/1978   x     Lịch sử Việt Nam
26 Trần Phương Thuý 16/02/1983       x Lịch sử Việt Nam
27 Vũ Thị Thanh Tình 02/09/1988       x Hồ Chí Minh học
28 Nguyễn Ngọc Ánh 18/01/1988       x Triết học
29 Đặng Thái Bình 29/05/1972       x Triết học
30 Hồ Thị Hà 11/03/1977       x Triết học
31 Lê Thị Hồng Nhung 12/09/1989       x Triết học
32 Dương Quốc Quân 06/09/1977       x Triết học
33 Phạm Quỳnh Trang 04/05/1987       x Triết học
34 Phạm Mậu Tuyển 25/04/1960       x Triết học
35 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 22/04/1979       x Quản trị kinh doanh
36 Nguyễn Thị Thuỳ Hương 23/08/1979       x Quản lý kinh tế
37 Phạm Thị Liên Ngọc 27/12/1979       x Luật kinh tế
38 Trần Thị Thu Nhung 15/05/1975       x Quản trị kinh doanh
39 Trần Thu Hoài 19/12/1982       x Quản trị kinh doanh
40 Nguyễn Sơn Lam 12/12/1975       x Quản lý kinh tế
41 Nguyễn Thị Nhung 13/04/1986       x Quản trị kinh doanh
42 Hồ Thị Hoà 26/12/1985       x Kinh tế phát triển
43 Lê Việt Anh 11/06/1979       x Marketing
44 Lê Văn Liên 05/01/1970       x Hệ thống kinh doanh và doanh nghiệp
45 Trần Thanh Thu 09/09/1987       x Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên
46 Nguyễn Đình Dũng 20/03/1983       x Kinh tế quốc tế
47 Hoàng Thị Phương Lan 02/01/1980       x Kinh tế quốc tế
48 Nguyễn Tiến Thuận 01/01/1959   x     Kinh tế, quản lý & KHH KTQD
49 Phan Tiến Nam 26/09/1977       x Quản lý kinh tế
50 Nguyễn Thị Lan Hương 29/08/1980       x Luật kinh tế
51 Nguyễn Thị Thương Huyền 22/05/1963   x     Luật kinh tế
52 Vũ Duy Nguyên 13/08/1976   x     Luật công và Luật thuế khóa
53 Vũ Đức Kiên 23/01/1992       x Kinh tế học tài chính, kinh doanh
54 Vũ Thị Thu Hương 10/09/1976       x Kinh tế chính trị
55 Đào Thị Hảo 02/12/1975       x Quản trị kinh doanh
Tổng số giảng viên cơ hữu  của ngành 0 7   48