thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN DUY LINH
Ngày đăng: 10-10-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Duy Linh 

Về đề tài: "Phát triển tín dụng chính sách bền vững qua hệ thống ngân hàng Chính sách xã hội ở Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Thản

Thành phần theo QĐ 1211/QĐ-HVTC ngày 19/9/2023

Thời gian: 9h00 ngày 26/10/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự