thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đỗ Văn Hải
Ngày đăng: 22-10-2023

 Lch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Đỗ Văn Hải 

Về đề tài: "Phân cấp quản lý ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1288/QĐ-HVTC ngày 03/10/2023

Thời gian: 15h00 ngày 03/11/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự