thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ MẠNH THẮNG
Ngày đăng: 10-11-2023

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Lê Mạnh Thắng 

Về đề tài: "Mở rộng cơ sở thuế ở Việt Nam",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng;

Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ 1570/QĐ-HVTC ngày 18/10/2023

Thời gian: 15h00 ngày 24/11/2023.

Địa điểm: Hội trường 208  – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!