thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THANH HUYỀN
Ngày đăng: 01-04-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thanh Huyền 

Về đề tài: "Huy động vốn đầu tư cho phát triển du lịch tỉnh Nghệ An",

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 152/QĐ-HVTC ngày 20/2/2024

Thời gian: 9h00 ngày 12/4/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!