thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Ngày đăng: 06-06-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Về đề tài: "Hợp tác ngân hàng – Fitech ở Việt Nam"

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 542/QĐ-HVTC ngày 10/5/2024

Thời gian: 15h00 ngày 21/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!