thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS VŨ THỊ MINH
Ngày đăng: 07-06-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Vũ Thị Minh 

Về đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên"

 Ngành: Kế toán; Mã số: 9.34.03.01

Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Mạnh Thiều

Thành phần theo QĐ số 584/QĐ-HVTC ngày 22/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 25/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!