thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN TIẾN KIÊN
Ngày đăng: 07-06-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Nguyễn Tiến Kiên 

Về đề tài: "Xử lý đánh thuế trùng đối với thu nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa tại Việt Nam "

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 554/QĐ-HVTC ngày 10/05/2024

Thời gian: 9h00 ngày 28/06/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!