thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS PHẠM THỊ KIM LEN
Ngày đăng: 10-06-2024

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho NCS Phạm Thị Kim Len 

Về đề tài: "Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hải Dương"

Ngành: Tài chính - Ngân hàng; Mã số: 9.34.02.01

Chủ trì: GS, TS. Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 613/QĐ-HVTC ngày 27/05/2024

Thời gian: 15h00 ngày 03/07/2024.

Địa điểm: Hội trường 208 – HVTC, số 19 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự!