thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐỖ THỊ HÀ THƯƠNG
Ngày đăng: 07-03-2016

                 Đề tài: Huy động vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển ở tỉnh Thanh Hóa

            Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên.

Thành phần theo QĐ số 154/QĐ-HVTC ngày 03/02/2016

Thời gian: 9h00 ngày 10/03/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.