thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
Ngày đăng: 07-03-2016

 Đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp xây dựng phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.

Thành phần theo QĐ số 154/QĐ-HVTC ngày 03/02/2016

Thời gian: 15h00 ngày 10/03/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

 

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.