thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS LÊ SỸ THỌ
Ngày đăng: 12-05-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Lê Sỹ Thọ

Về đề tài: Huy động và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Phạm Văn Liên

Thành phần theo QĐ số 419/QĐ-HVTC ngày 29/04/2016

Thời gian: 15h00 ngày 01/06/2016

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.