thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Đào tạo SĐH / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS NGÔ VĂN KHƯƠNG
Ngày đăng: 18-05-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Ngô Văn Khương 

Về đề tài: Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 420/QĐ-HVTC ngày 29/04/2016

Thời gian: 15h30 ngày 06/06/2016.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.