thuốc trị sẹo thuỷ đậu
» Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS TẠ ĐÌNH LONG
Ngày đăng: 24-05-2016

 Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Tạ Đình Long

Về đề tài: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01

Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ

Thành phần theo QĐ số 397/QĐ-HVTC ngày 25/04/2016

Thời gian: 15h00 ngày 08/06/2016.

Địa điểm: Hội trường G1  – HVTC, số 8 Phan Huy Chú, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự