Tin tức nổi bật

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 48
Số lượt truy cập: 1849708 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NGUYỄN THỊ ĐÀO
Ngày đăng: 17-03-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Nguyễn Thị Đào
Về đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất giầy trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.  
Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 62.34.03.01
Chủ trì: PGS,TS Trương Thị Thủy
Thành phần theo QĐ số 99/QĐ-HVTC ngày 06/02/2017.
Thời gian: 15h30 ngày 30/03/2017
Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, HN.