Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO PHÍ THỊ KIM THƯ
Ngày đăng: 12-06-2017

 

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho Phí Thị Kim Thư
Về đề tài: “Giải pháp phát triển bền vững Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam”.  
Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng; mã số: 62.34.02.01
Chủ trì: PGS,TS Nguyễn Trọng Cơ.
Thành phần theo QĐ số 556/QĐ-HVTC ngày 16/05/2017.
Thời gian: 15h00 ngày 29/06/2017
Địa điểm: Hội trường 206, HVTC 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.
Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự.