thuốc trị sẹo thuỷ đậu

Lịch bảo vệ L.A Tiến Sĩ

Thống kê truy cập
Người online: 4
Số lượt truy cập: 2592046 
Thông tin / Thông tin bảo vệ Luận án TS / Thông tin bảo vệ Luận án TS
LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CẤP HỌC VIỆN CHO NCS ĐÀO NGỌC HÀ
Ngày đăng: 07-01-2020

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Đào Ngọc Hà

Về đề tài: "Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các công ty cổ phần tư vấn thiết kế của Việt Nam”. 

Chuyên ngành: Kế toán; mã số: 9.34.03.01.

Chủ trì: GS,TS. Nguyễn Đình Đỗ

Thành phần theo QĐ 1526/QĐ-HVTC ngày 18/12/2019

Thời gian: 1530h ngày 20/01/2020.

Địa điểm: Hội trường 206  – HVTC, số 21 Ngõ Hàng Cháo, Hà Nội.

Kính mời các quý vị có quan tâm đến dự